ห้างหุ้นส่วนสามัญ บางกอก แวน

BANGKOK VAN REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ บางกอก แวน (ID: 0102527000141) เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 19/6/2527 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 30/49 หมู่ที่ 6 ซอยชินเขต ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง* เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งเครื่องจักรอุตสาหกรรมโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง มีทุนจดทะเบียน 500,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0102527000141
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
19/6/2527 พ.ศ.
(40 ปี 1 เดือน ที่แล้ว)
19/6/1984 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
500,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง