ห้างหุ้นส่วนสามัญ กัลฟ เทรดเดอร์

GULF TRADER'S REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102526000156
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 14/6/2526 พ.ศ. (40 ปี 9 เดือน 30 วัน ที่แล้ว)
14/6/1983 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 55/60 หมู่ที่ 4 ถนนสุขาภิบาล 3 แขวงสะพานสูง* เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46900 การขายส่งสินค้าทั่วไป