ห้างหุ้นส่วนสามัญ รินฮาส์

RINHAR'S REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102525000381
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 31/8/2525 พ.ศ. (41 ปี 9 เดือน 19 วัน ที่แล้ว)
31/8/1982 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 295/9 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46415 การขายส่งรองเท้า