ห้างหุ้นส่วนสามัญ ทักษิณการแว่น

TUGSIN OPTIC REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102525000098
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 27/1/2525 พ.ศ. (42 ปี 2 เดือน 25 วัน ที่แล้ว)
27/1/1982 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 50/184 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง* เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47731 ร้านขายปลีกนาฬิกาแว่นตาและอุปกรณ์ถ่ายภาพ