ห้างหุ้นส่วนสามัญ สตูดิโอ 112

STUDIO 112 REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102524000221
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 15/10/2524 พ.ศ. (42 ปี 7 เดือน 7 วัน ที่แล้ว)
15/10/1981 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 40,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 2041-2043 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46491 การขายส่งอุปกรณ์ถ่ายภาพและทัศนศาสตร์