ห้างหุ้นส่วนสามัญ จั้มพ์

JUM REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102523000261
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 1/9/2523 พ.ศ. (43 ปี 9 เดือน 19 วัน ที่แล้ว)
1/9/1980 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 75,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1482/2 ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46439 การขายส่งสินค้าวัฒนธรรมและนันทนาการอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น