ห้างหุ้นส่วนสามัญ กันยา ที.แอล.เอนเทอร์ไพรส์

KANYA T.L. ENTERPRISES REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102523000210
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 24/7/2523 พ.ศ. (43 ปี 8 เดือน 28 วัน ที่แล้ว)
24/7/1980 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 68/27 ถนนปั้น แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46431 การขายส่งหนังสือหนังสือพิมพ์และเครื่องเขียน