ห้างหุ้นส่วนสามัญ ธกรกิจ

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102522000224
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 10/10/2522 พ.ศ. (44 ปี 6 เดือน 12 วัน ที่แล้ว)
10/10/1979 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 7 ซอยเสนานิคม 2 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว* เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46317 การขายส่งน้ำตาลช็อกโกแลตและลูกกวาด