ห้างหุ้นส่วนสามัญ สมชายโพรเกรส

SOMCHAI PROGRESS REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102521000107
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 4/4/2521 พ.ศ. (46 ปี 1 เดือน 26 วัน ที่แล้ว)
4/4/1978 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 1020/202 หมู่ที่ 1 ซอยประชาอุทิศ 57 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ H การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
วัตถุประสงค์ 52292 กิจกรรมของตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้าและตัวแทนออกของ (ตัวแทนดำเนินพิธีการศุลกากร)