ห้างหุ้นส่วนสามัญ พี.พี.เฟลาเวอร์

P. P. FLOWER REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ พี.พี.เฟลาเวอร์ (ID: 0102521000069) เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 10/2/2521 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 10/3 ซอย 77 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งดอกไม้ต้นไม้และเมล็ดพันธุ์พืช มีทุนจดทะเบียน 20,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0102521000069
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
10/2/2521 พ.ศ.
(46 ปี 5 เดือน 2 วัน ที่แล้ว)
10/2/1978 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
20,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง