ห้างหุ้นส่วนสามัญ สายน้ำทิพย์เด็นตอลแลบอราตอรี่

SAINAMTIP DENTALLABORATORY REGISERE ORDINARY PARTNERSHIP.

บริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ สายน้ำทิพย์เด็นตอลแลบอราตอรี่ (ID: 0102519000456) เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 20/12/2519 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 777-777/1-2 หมู่ที่ 3 ถนนพุทธรักษา ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ กิจการหลักคือ การผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ในทางทันตกรรม มีทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ แปรสภาพ

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0102519000456
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
20/12/2519 พ.ศ.
(47 ปี 6 เดือน 22 วัน ที่แล้ว)
20/12/1976 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
5,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
แปรสภาพ
หมวดธุรกิจ
C การผลิต

บริษัทที่คล้ายคลึง