ห้างหุ้นส่วนสามัญ คลองตัน การาจ

KHONGTAN GARRAT REGTSTERE ORDINARY PARTNERSHIP.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102519000430
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 13/12/2519 พ.ศ. (47 ปี 4 เดือน 11 วัน ที่แล้ว)
13/12/1976 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 40,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 434 ซอย 71(พระโขนง-คลองตัน) ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 45201 การบำรุงรักษาและการซ่อมระบบเครื่องยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์