ห้างหุ้นส่วนสามัญ โรงรับจำนำประชานุบาล

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102519000138
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 28/4/2519 พ.ศ. (47 ปี 11 เดือน 27 วัน ที่แล้ว)
28/4/1976 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 4,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 4005 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา* เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ K กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย
วัตถุประสงค์ 64925 การบริการของโรงรับจำนำ