ห้างหุ้นส่วนสามัญ ชรินทร์พร

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102519000111
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 24/3/2519 พ.ศ. (48 ปี 20 วัน ที่แล้ว)
24/3/1976 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 160,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 15/2 หลังวัดพญายัง ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี* เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 14120 การตัดเย็บเสื้อผ้าตามคำสั่งของลูกค้า