ห้างหุ้นส่วนสามัญ สยามโอเวอร์ซีส์แพคกิ้ง

SIAM OVERSEAS PACKGING REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102519000049
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 26/1/2519 พ.ศ. (48 ปี 2 เดือน 29 วัน ที่แล้ว)
26/1/1976 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 30,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 421 ถนนสุขาภิบาล 1 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ N กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
วัตถุประสงค์ 82920 กิจกรรมที่เกี่ยวกับการบรรจุภัณฑ์