ห้างหุ้นส่วนสามัญ ดอนอินเตอร์คอมเมอร์เชียล

CONINTER COMMERCALS REGISTERE ORDINARY PARTNERSHIP.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102518000380
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 15/8/2518 พ.ศ. (48 ปี 8 เดือน 6 วัน ที่แล้ว)
15/8/1975 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 43-45 ซอยพุทธโพธิ์ ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46633 การขายส่งสีทาน้ำมันชักเงาและแลกเกอร์