ห้างหุ้นส่วนสามัญ อินโดไทยฟิล์ม

INDO THAI FILMS REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102517000602
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 7/11/2517 พ.ศ. (49 ปี 6 เดือน 15 วัน ที่แล้ว)
7/11/1974 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 31 ศูนย์การค้าบำเพ็ญบุญ ถนนเจริญกรุง แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46491 การขายส่งอุปกรณ์ถ่ายภาพและทัศนศาสตร์