ห้างหุ้นส่วนสามัญ ตังน่ำอาร์แผ่นเสียงไทยแลนด์

TANGNAMAH RECORD REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ ตังน่ำอาร์แผ่นเสียงไทยแลนด์ (ID: 0102517000424) เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 13/8/2517 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 52/7 ซอยมหาจักร ถนนบำรุงเมือง แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายปลีกสื่อบันทึกเสียงเพลงและสื่อบันทึกวีดิทัศน์ในร้านค้าเฉพาะ มีทุนจดทะเบียน 400,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0102517000424
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
13/8/2517 พ.ศ.
(49 ปี 11 เดือน ที่แล้ว)
13/8/1974 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
400,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง