ห้างหุ้นส่วนสามัญ ก.วิสุทธิภัณฑ์อิมปอร์ต-เอกซปอร์ต

K.VISUTAIPHARD IMPORT & EXPORT REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102517000025
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 11/1/2517 พ.ศ. (50 ปี 4 เดือน 11 วัน ที่แล้ว)
11/1/1974 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 50,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 19 หมู่ 6 ซอยสุขจิตต์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47691 ร้านขายปลีกผลิตภัณฑ์งานฝีมือคนไทยและของที่ระลึก