ห้างหุ้นส่วนสามัญ กิจสยามวิศวยนต์

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102516000579
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 31/7/2516 พ.ศ. (50 ปี 8 เดือน 22 วัน ที่แล้ว)
31/7/1973 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 138/68 หมู่ที่ 5 ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 45201 การบำรุงรักษาและการซ่อมระบบเครื่องยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์