ห้างหุ้นส่วนสามัญ เปียโนแอนด์มิวสิค

PIANO AND MUSIC REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102515000672
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 24/10/2515 พ.ศ. (51 ปี 5 เดือน 30 วัน ที่แล้ว)
24/10/1972 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 330/1 ตรอกสะพานยาว ถนนเจริญกรุง แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47594 ร้านขายปลีกอุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องดนตรี