ห้างหุ้นส่วนสามัญ คริสเชียน ออนเนอร์ แพลน

CHRISTIAN HONER PLAN REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ คริสเชียน ออนเนอร์ แพลน (ID: 0102515000389) เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 11/8/2515 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 1041/16 ซอยนายเลิศ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งหนังสือหนังสือพิมพ์และเครื่องเขียน มีทุนจดทะเบียน 50,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0102515000389
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
11/8/2515 พ.ศ.
(51 ปี 11 เดือน 2 วัน ที่แล้ว)
11/8/1972 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
50,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง