ห้างหุ้นส่วนสามัญ กรุงสยามวิสาหกิจ

SIAM ENTERPRISE REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102515000354
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 21/7/2515 พ.ศ. (51 ปี 8 เดือน 23 วัน ที่แล้ว)
21/7/1972 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 240,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 4077 ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46622 การขายส่งเหล็กเหล็กกล้าและโลหะที่นอกกลุ่มเหล็กขั้นมูลฐาน