ห้างหุ้นส่วนสามัญ ใยตาลสยาม

NON.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102515000290
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 30/6/2515 พ.ศ. (51 ปี 11 เดือน 20 วัน ที่แล้ว)
30/6/1972 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 150,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 6/2 หมู่ที่ 3 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 20300 การผลิตเส้นใยประดิษฐ์