ห้างหุ้นส่วนสามัญ ชัยธวัช แอนติคส์

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102515000214
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 4/5/2515 พ.ศ. (52 ปี 1 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
4/5/1972 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 396-398 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47741 ร้านขายปลีกวัตถุโบราณ