ห้างหุ้นส่วนสามัญ เจริญชัยพานิช

CHAREONCHAI TRADING ERGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ เจริญชัยพานิช (ID: 0102515000184) เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 12/4/2515 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 389 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งน้ำตาลช็อกโกแลตและลูกกวาด มีทุนจดทะเบียน 300,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0102515000184
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
12/4/2515 พ.ศ.
(52 ปี 3 เดือน 1 วัน ที่แล้ว)
12/4/1972 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
300,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง