ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอ็นแอนด์พีไทยแฮนด์วูเว่น

N & P THAI HAND WOVEN REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102514000423
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 2/8/2514 พ.ศ. (52 ปี 9 เดือน 28 วัน ที่แล้ว)
2/8/1971 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 40,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 370 ซอยศิริชัย ถนนมหาไชย แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 16292 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ทำจากฟางและวัสดุถักสาน