ห้างหุ้นส่วนสามัญ กิจการการาจ

KITCHAKARN GARAGE REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102514000334
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 11/6/2514 พ.ศ. (52 ปี 11 เดือน 11 วัน ที่แล้ว)
11/6/1971 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 86 ซอยเซ็นหลุย 2 ถนนสาธรใต้ แขวงยานนาวา* เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 45201 การบำรุงรักษาและการซ่อมระบบเครื่องยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์