ห้างหุ้นส่วนสามัญ ทาเกอร์ซิงห์ แอนด์โก

TWAKUR SINGW & CO. REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102513000705
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 17/12/2513 พ.ศ. (53 ปี 4 เดือน 8 วัน ที่แล้ว)
17/12/1970 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 44/26 หมู่ที่ 11 ซอยพาสุข ถนนบางบอน แขวงบางบอน* เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47612 ร้านขายปลีกเครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงาน