ห้างหุ้นส่วนสามัญ เหมืองแร่ดาวเหนือ

DAO NIA MINING REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102513000161
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 18/3/2513 พ.ศ. (54 ปี 1 เดือน 6 วัน ที่แล้ว)
18/3/1970 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 281/1 ถนนสุขุมวิท 55 แขวงคลองตัน* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ B การทำเหมืองแร่ และเหมืองหิน
วัตถุประสงค์ 09100 กิจกรรมที่สนับสนุนการขุดเจาะน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ