ห้างหุ้นส่วนสามัญ รัตตันพานิช (เกียนจันด์ แอนด์ซันส์

RATTAN PHANICH (CIAN CHAND & SONG) REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ รัตตันพานิช (เกียนจันด์ แอนด์ซันส์ (ID: 0102513000012) เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 5/1/2513 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 236 ตรอกชุ่ม ถนนวานิช 1 แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การผลิตเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมวิชาชีพนักเรียนและนักศึกษา มีทุนจดทะเบียน 300,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0102513000012
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
5/1/2513 พ.ศ.
(54 ปี 6 เดือน 8 วัน ที่แล้ว)
5/1/1970 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
300,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
หมวดธุรกิจ
C การผลิต

บริษัทที่คล้ายคลึง