ห้างหุ้นส่วนสามัญ ซื่อสัตย์พระราม 4

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102512000434
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 28/8/2512 พ.ศ. (54 ปี 7 เดือน 28 วัน ที่แล้ว)
28/8/1969 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,810,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 1028/1 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ* เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46612 การขายส่งเชื้อเพลิงเหลว