ห้างหุ้นส่วนสามัญ กรุงเทพพนากร

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102512000370
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 30/7/2512 พ.ศ. (54 ปี 8 เดือน 22 วัน ที่แล้ว)
30/7/1969 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 6/5 ซอยรุ่งเรือง 2 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46691 การขายส่งเคมีภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม