ห้างหุ้นส่วนสามัญ ช.พัฒนาอุตสาหกรรม

CH. DEVELOPMTN INDUSTRY REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102512000353
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 23/7/2512 พ.ศ. (54 ปี 9 เดือน 2 วัน ที่แล้ว)
23/7/1969 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 34 ซอยสุขาภิบาล 1 แขวงบางแค* เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 13132 การพิมพ์ผ้า