ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอ็น.เอส. อินดัสตรีส์แอนด์เทรดดิ้ง

N.S. INDUSTRIES AND TRADING REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102512000213
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 12/5/2512 พ.ศ. (54 ปี 11 เดือน 11 วัน ที่แล้ว)
12/5/1969 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 400,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 170 หมู่ 2 ซอยอ่อนนุช ถนนสุขุมวิท แขวงประเวศ* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 16291 การผลิตเครื่องใช้ในบ้านที่ทำจากไม้และไม้ก๊อก