ห้างหุ้นส่วนสามัญ โรงงานยึดผ้า สุขสวัสดิ์

บริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ โรงงานยึดผ้า สุขสวัสดิ์ (ID: 0102512000094) เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 24/2/2512 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 507 หมู่ที่ 11 ซอยละเอียดดีอุทิศ ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การตกแต่งสำเร็จสิ่งทอด้วยวิธีอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีทุนจดทะเบียน 300,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0102512000094
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
24/2/2512 พ.ศ.
(55 ปี 4 เดือน 19 วัน ที่แล้ว)
24/2/1969 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
300,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
หมวดธุรกิจ
C การผลิต

บริษัทที่คล้ายคลึง