ห้างหุ้นส่วนสามัญ แมกซิม

MAXIM REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ แมกซิม (ID: 0102511000589) เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 26/8/2511 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 112 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การผลิตกุญแจและบานพับ มีทุนจดทะเบียน 2,350,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0102511000589
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
26/8/2511 พ.ศ.
(55 ปี 10 เดือน 17 วัน ที่แล้ว)
26/8/1968 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
2,350,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
หมวดธุรกิจ
C การผลิต
วัตถุประสงค์
25932 การผลิตกุญแจและบานพับ

บริษัทที่คล้ายคลึง