ห้างหุ้นส่วนสามัญ ดาต้าโปรเซสซิ่ง อินเตอเนชั่นแนล

DATA PROCESSING INTERNATIONAL REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102511000562
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 15/8/2511 พ.ศ. (55 ปี 8 เดือน 9 วัน ที่แล้ว)
15/8/1968 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 250,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 12 ซอยสุขุมวิท 15 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ J ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร
วัตถุประสงค์ 63111 กิจกรรมการบริหารจัดการและประมวลผลข้อมูล