ห้างหุ้นส่วนสามัญ เจมส์ คอนสตรั๊คชั่น

JAME'S CONSTRUCTION REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102511000341
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 2/5/2511 พ.ศ. (55 ปี 11 เดือน 19 วัน ที่แล้ว)
2/5/1968 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 59 ตรอกวัดราชสิงขร ถนนเจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร* เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46633 การขายส่งสีทาน้ำมันชักเงาและแลกเกอร์