ห้างหุ้นส่วนสามัญ ก.สหสินอิมปอร์ต

K. SAHASIN IMPORT REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102511000201
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 8/3/2511 พ.ศ. (56 ปี 1 เดือน 17 วัน ที่แล้ว)
8/3/1968 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 56 ถนนบำรุงรัฐ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47524 ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้างอื่นๆ