ห้างหุ้นส่วนสามัญ กิจรุ่งเรืองการทอ

KIJ RUNG RUANG WEAVING REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ กิจรุ่งเรืองการทอ (ID: 0102511000040) เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 10/1/2511 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 77 หมู่ที่ 5 ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง จ.สมุทรปราการ กิจการหลักคือ การทอผ้าจากเส้นใยสังเคราะห์ มีทุนจดทะเบียน 600,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0102511000040
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
10/1/2511 พ.ศ.
(56 ปี 6 เดือน 2 วัน ที่แล้ว)
10/1/1968 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
600,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
หมวดธุรกิจ
C การผลิต

บริษัทที่คล้ายคลึง