ห้างหุ้นส่วนสามัญ กรุงสยามการพิมพ์

บริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ กรุงสยามการพิมพ์ (ID: 0102510000810) เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 21/11/2510 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 4-6-8-10 ถนนราชบพิธ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การพิมพ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0102510000810
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
21/11/2510 พ.ศ.
(56 ปี 7 เดือน 21 วัน ที่แล้ว)
21/11/1967 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
หมวดธุรกิจ
C การผลิต

บริษัทที่คล้ายคลึง