ห้างหุ้นส่วนสามัญ พระโขนงรามา

PRAKHANONG RAMA 1 REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ พระโขนงรามา (ID: 0102510000780) เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 16/11/2510 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 1695/10 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ กิจกรรมการเผยแพร่ภาพยนตร์วีดิทัศน์และรายการโทรทัศน์ มีทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0102510000780
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
16/11/2510 พ.ศ.
(56 ปี 7 เดือน 27 วัน ที่แล้ว)
16/11/1967 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
10,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง