ห้างหุ้นส่วนสามัญ ถาวรแทรคเตอร์

THAVORN TRACTOR REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102510000381
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 30/6/2510 พ.ศ. (56 ปี 10 เดือน 22 วัน ที่แล้ว)
30/6/1967 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 155/11-13 ถนนจารุเมือง รองเมืองซอย 4 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 45102 การขายยานยนต์ใหม่ชนิดรถบรรทุกและยานยนต์หนักอื่นๆ