ห้างหุ้นส่วนสามัญ 181 เอกชัยพานิช

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102510000364
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 30/6/2510 พ.ศ. (56 ปี 9 เดือน 22 วัน ที่แล้ว)
30/6/1967 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 337 ถนนเณรแก้ว ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46321 การขายส่งเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์