ห้างหุ้นส่วนสามัญ จงเจริญอุตสาหกรรม

TIA CHAE SENG REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102510000135
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 30/3/2510 พ.ศ. (57 ปี 2 เดือน ที่แล้ว)
30/3/1967 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 600,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 50 ซอยเจ้าสาย ถนนกรุงเกษม แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10774 การผลิตผงชูรส