ห้างหุ้นส่วนสามัญ กุ่ยโหมง

KUI MONG REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102509000836
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 14/6/2509 พ.ศ. (57 ปี 10 เดือน 8 วัน ที่แล้ว)
14/6/1966 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 16 ถนนเพาะพาณิช แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46900 การขายส่งสินค้าทั่วไป