ห้างหุ้นส่วนสามัญ โรงสีทรัพย์ธัญญา

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102509000810
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 6/1/2509 พ.ศ. (58 ปี 4 เดือน 16 วัน ที่แล้ว)
6/1/1966 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 4 ข หมู่ที่ 8 ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จ.ปทุมธานี
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 16292 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ทำจากฟางและวัสดุถักสาน