ห้างหุ้นส่วนสามัญ ก.ไทยเจริญ

K. THAI CHAROEN REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102509000691
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 20/10/2509 พ.ศ. (57 ปี 6 เดือน 2 วัน ที่แล้ว)
20/10/1966 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 167/8 ถนนอินทรพิทักษ์ แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46441 การขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์