ห้างหุ้นส่วนสามัญ สี่พระยาแก๊ส

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102509000321
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 2/6/2509 พ.ศ. (57 ปี 11 เดือน 20 วัน ที่แล้ว)
2/6/1966 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 422/8 ถนนสี่พระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46613 การขายส่งเชื้อเพลิงก๊าซ